2010/12: imkanmekan / tersane / urbanruler

Temmuz 31, 2011 § 2 Yorum


_ medya içeriğini .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2009/11: imkanmekan / karaköy

Temmuz 29, 2011 § Yorum bırakın

‘Kent’e Miyopik Bakış;

 “Kent çağında yaşıyoruz. Kent bizim için herşey demektir-o bizi tüketiyor, biz de bu yüzden onu yüceltiyoruz.”   Onookome Okome

İçinde yaşadğımız çağda keşif bekleyen yeni hazinemiz: kent…

Tasarım ve planlama disiplinlerinin çoğunlukla makro planlama ve kentsel tasarım ölçekleri ile baktığı kentler, mikro ölçekte yeni bir  dünya vaad ediyor.  Nasıl bir dünya bu ? içinde yaşadığımız, gündelik ilişki ve etkileşimlerimizden  türeyen, çıplak gözle , bedenle ve insanla hemen deneyimlenen bir dünya… Bu dünya ile ilgilenenler ona mikro şehircilik (micro urbanizm) diyor.

Kent ‘ilişki’ üretir. Mikro şehircilikte,  mikro kamusal mekan ölçeğindeki  bu ilişkiler değil, ilişkiler arasındaki bağlar önem kazanır.  Varolan ilişkileri dönüştürecek, onları yeniden tanımlayacak olan… Bugün, bu ilişkilerarası bağlar, farklı disiplinlerce, disiplinlerarası ilişkilerle, farklı aktörler ve onların işbirliğinde araştırılmaktadır. Burada potansiyelleri keşfedip işaret etmek,  kentlilere bedenleri aracılığı ile kendi mikro mekanlarını üretebileceklerini hatırlatmak  gibi ‘eylemler’ söz konusu…  Kentlinin kendisi dışında olup biten, makro planlarla, politikalarla dayatılan ’kentsel kararlara’ ve ‘kentsel sterilleştirme’ eylemlerine  karşı kendi varlığını kentte inşa edebileceği, ilişkilendirebileceği, bazen ilişkileri çoğaltacak ‘motivatör’ bazen de ilişkileri hızlandıracak ‘katilizör’ roller üretmek burada olanaklı…

Pek çok disiplin ve kentli  bu anlamda ‘kent’ üzerinden kendine eylem ve ilişki alanı üretebilir. Kentin çeşitli bireyselliklerin bir yığını olduğu düşünülürse, bireyler arasındaki ‘mikro kentsellik’ nedir? Nasıl oluşur ? ‘Mimar’ olarak bu konuya nasıl bakababiliriz ? sorularını sormamız gerekiyor .Bu sorulara yanıt ararken mimarlığa yönelik becerilerimiz ve elimizdeki araçlar bu potansiyelleri keşfedebilmemizde yardımcı olacaktır. Bu bağlamda ‘imkan_mekan’  Karaköy Atölyesi;  henüz istanbul’da hayatımıza yalnızca sanat projeleri  ile sızmış olan, gündelik hayat pratiklerimizde  yeterince yer bulamayan, kent ve kentlinin yeni deneyimler üzerinden  birtakım olanakların farketmesini  sağlayacak, kamunun yaratıcılığını arttıracak arayüzler ve alternatif akılların oluşmasına yardımcı olmasını sağlayacak çok önemli  bir fırsat sunmaktadır.  Bu nedenle,  atölye ürünlerine “anlamak, açığa çıkarmak, görünür kılmak, yeniden ilişkilendirmek…” gibi kavramlar çerçevesinde yeniden bakmak, bu ölçekte araştırdığımız sorularımız için zihin açıcı olacaktır.

“Yeni manzaralar keşfetmek yerine yeni gözler geliştirmeliyiz.”  Marcel Proust

Boğaçhan Dündaralp, ddrlp

_ “imkanmekan/karaköy”
_ imkanmekan tarafından hazırlanan “karaköy atölyesi kitapçık” için tıklayınız.

2009/01: kentsel mekanda yeni imkanlar / imkanmekan

Temmuz 29, 2011 § Yorum bırakın


_ medya içeriğini .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2008/08: imkanmekan tersane / urbanruler

Temmuz 28, 2011 § Yorum bırakın

“2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na sunulmak üzere, İmkanmekan tarafından gerçekleştirilen atölye çalışması, Camialtı Tersanesi’nin var olan potansiyelleri üzerinden küçük müdahalelerle dönüştürülmesine odaklanıyor.” -imkanmekan 

urbanruler
kamusal mekanda ölçek deneyimi

T: Büyükbaba bak! Şuradaki vincin de yüksekliği neredeyse 60 metre !
B: Evet, yaklaşık 20 katlı bir bina yüksekliğinde, yanımızdaki bina yüksekliğinin neredeyse ikibuçuk katı…
T: Bu bina ne kadar kocaman, oysa vinç 170m uzaktan bakınca hiç o kadar kocaman görünmüyor. O zaman binanın arkasındaki vinçle bu vinç aynı yükseklikte olabilir. Bana ilk bakışta uzaktaki daha küçük gibi gelmişti…
B: Evet uzaklık ve perspektif bizim algımızı yanıltabilir. Çevrendeki binaları, yolları buradaki gibi ölçme aracı olarak kullanabilirsin.
T: Büyükbaba, normal bir insanın bir adımının 63 santim olduğunu, ama ben çocuk olduğum için adımımım daha küçük olacağını söylemiştin ya ?
B: Evet ?..
T: Yani; ben şimdi vince kadar adımlarımı saysam, adım sayımı 170’e bölsem, kendi adımımım kaç santim olacağını bulabilirim değil mi ?
B: Harika! Çok çabuk kavrıyorsun.
T: Sonra da vinç’le şuradaki bina arasını adımlayıp, vinçten ne kadar uzakta olduğunu bulalım mı ?

_ “imkanmekan/urbanruler”
_ “imkanmekan/tersane”

Creative Commons License
“urbanruler” proje görselleri is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

2008/02: kayıtdışı 01 / imkan mekan: havalimanı

Temmuz 28, 2011 § Yorum bırakın

kayıtdışı 01 / yer[siz]leşme
imkanmekan / havalimanı

Sour-n-lar
“Güvenlik noktalarında bireylerin farklı eylemleri aynı anda gerçekleştirilmelerinde yaşanan sıkışıklıklara ve burada duydukları tetikte olma duygusuyla birlikte oluşan kargaşaya çözüm olarak, bu noktalarda kullanılan eşya kutularının kişiselleştirilerek zaman kazandırıcı nesnelere dönüştürülmesi.” – soru-n-lar proje grubu

_ “soru-n-lar” projesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
_ “imkanmekan / havalimanı atölyesi”
_ kayıtdışı01 / havalimanı atölye duyurusu
_ etkinlik haberi için tıklayınız.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with imkanmekan at boğaçhan dündaralp.

%d blogcu bunu beğendi: