2014/01: Kuzguncuk Bostanı / Bostanlar Dosyası / Yapı dergisi s:386 /söyleşi

Ocak 3, 2014 § Yorum bırakın

386 kapakguncel_dosya-1
guncel_dosya-4guncel_dosya-5guncel_dosya-6

bostanlar dosyası tam metni pdf

yapi.com.tr de okumak icin:

2013/09: Ahmet Eyüce’nin Ardından…/ yapı dergisi 382

Eylül 12, 2013 § Yorum bırakın

382 kapak bogachan_-1 bogachan_-2

Değerli hocam Ahmet Eyüce için;

“Ana fikriniz nedir?” sorusu öğrencilik yıllarımızda jürilerimizde en korkulan sorulardan biri idi. Korkulan, soru değil de onu soran kişinin ağzından çıkış biçimi idi. Ahmet Eyüce soruyu öyle sorar, aldığı yanıtlara göre konuyu öyle açardı ki; bu sorunun sorulduğu kişi her defasında konuya ne kadar eksik yaklaştığını, yeterince sorgulamadığını düşünürdü. Ya da konuyu benzer tutarlılıkta aktaramayacağını… A. Eyüce bunu öyle bir biçimde yapardı ki; öğrencinin eksikliğini yüzüne vurmaktan çok; verdiği örneklerle, mekân kavrayışı ve yapıların dilleri üzerine ‘merak’ uyandıracak okumalarla zenginleştirirdi. Bu doğaçlama aktarımı sanki kurgulanmışçasına etkili ve ilgi çekici hale gelirdi. Onun bu yaklaşımı karşısında her zaman diri, ne yaptığını bilen ve bunları savunabilecek tutarlılıkta bir izlek kurabilmiş bir öğrenci beklemesindeydi. Küçük bir okulda okumanın verdiği imkânla onun olduğu jürileri kaçırmaz, onun verdiği örnekler sayesinde mütevazı okul kütüphanemizin altını üstüne getirir, didik didik incelemediğim kitap, dergi bırakmaz; araştırmaya, okumaya ve sorgulamaya çalışırdım.

Şu sözleri hala kulağımdadır, “ çizgiden çıkıp söze, sözden çıkıp çizgiye dönmediği sürece mimarlıktan bahsedemeyiz…” Jürilerimiz mimarlık tarihinden çok mekân tarihi okumalarına dönüşür; stüdyonun içinden mimarlığa dair her şeye bakmanın imkânını sunardı. Çok iyi konuşur, her kavramın kendi terminolojisi içinden açıklar, tane tane telaffuz eder ve adeta zihinlerimize işlerdi. Bu kavramın yapılar üzerinden mimarları ve tasarım dilleri üzerinden açıklar, anekdot ve hikayelerle beslerdi. Proje jürilerimiz ayrı bir sahneye dönüşür; her projeden içinden ne çıkacak diye beklediğimiz bir performansa dönüşürdü. İlgi ve merakımızı taze tutacak her daim bir anlatısı vardı. Onun sayesinde sorgulamalarımızı temellendirme, bunları mimari bağlamda ifade etme konusunda epey çalışırdık. Bu performans bizleri karşısında zımba gibi durmaya teşvik ederdi. Kendisi ile mimarlık 1. sınıfta tanışmış olmak; mimarlığa merakımı biçimlendirecek yolları göstermesi, ufkumuzu açması ve kendimizi keşfedecek sorgulamalar üretmeye imkân vermesi açısından büyük bir şans olmuştur. Çok az projeyi birlikte yapmamıza rağmen yıllarca süren ve merakla beslenen ara ara paylaşımlarımızla birlikte; son bir yılda da Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki sohbetlerimizi hatırlayarak keşke ertelemeden keşke daha fazla şey paylaşma imkânımız olsaydı diye hayıflanıyorum.

Ahmet Eyüce, en iyi yaptığı uğraşı yapan, o dünyayı sürekli besleyen, hobileri, merakları, bitmeyen projeleri olan bir insandı.  Bulunduğu ortamla ışığını saçan, enerjisini kaybetmeyen ve hayatı işi olan insanlardan biri olarak; kendisine mimarlık hayatıma önemli katkıları ve bu hayattaki paylaşımlarımız için çok teşekkür ediyorum.  Eyüce ailesine de sabır ve güç diliyorum.

Boğaçhan Dündaralp

18.08.2013

yayını pdf olarak okumak için: Ahmet Eyüce’nin Ardından…_

2009/04: yapıda ekoloji / fab-tek eco³ / proje

Temmuz 29, 2011 § Yorum bırakın_ medya içeriğini .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2008/05: yem ödülleri 2008 sonuçları / haber

Temmuz 28, 2011 § Yorum bırakın

_ medya içeriğini .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2005/07: NP12 evleri / proje

Temmuz 20, 2011 § Yorum bırakın

_ medya içeriğini .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2001/05: yıldız buluşması / eleştiri

Temmuz 15, 2011 § Yorum bırakın

MİMARLIK, MİMARLIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ (Mİ ?)

YILDIZ BULUŞMASI* SONRASI MİMARLIK ORTAMINA, MİMARLIĞI YENİDEN OKUMAYA YÖNELİK SORULAR…

(Yıldız Buluşması Tasarım Tartışmaları ve Sergisi 16-17-18 Mayıs 2001 –Yıldız Üniversitesi Oditoryumu)

 • Tasarım ile anladığımız kavramın mimarlıkla ilişkisi nedir?
 • Her mimar tasarımcı mıdır? Her mimar tasarımcı mı olmalıdır?
 • Tasarım, mimarlık içinde hangi biçimlerde konumlanıyor?
 • Mimarlık içinde tasarım neyi biçimler? Mimarlığı mı? Süreçleri mi? Mimarlık nesnesini mi?
 • Tasarım, aktarılabilir, anlatılabilir birşey midir?
 • Tasarım, mimarlıkta bir süreç yöneticisi  olarak mı duruyor? Yoksa metodoloji ya da yöntem belirleyicisi olarak mı?
 • Mimarlık ürününün niteliğinin belirleyicisi tasarım mıdır?
 • Tasarımın varlığı mı mimarlık ürününü tanımlar?
 • Tasarımın varlığı mı ona mimarlık ürünü dememizi sağlar?
 • Tasarımın iyi olması, mimarlık ürününün iyi olmasını mı doğurur? Ya da mimarlık ürününün iyi tasarlanmış olması, mimarlık ürününün iyi olduğunu mu gösterir?
 • Mimarlık nesnesinin kendinden beklenen çözümleri iyi üretmesi onun iyi bir tasarımın ürünü olduğunu mu gösterir?
 • Mimarlık ürünün aktarımı ile o ürünün tasarımının aktarımı aynı şey midir?
 • Mimarlık ürünü, kendini anlatabilmesi için tasarıma başvurmak zorunda mıdır?
 • Mimarlık ürünü ancak tasarımın meşru kılınması ile mi meşrulaşır? Ya da meşrulaştırılır?
 • Mimarlık ürünü meşrulaştırılabildiği ölçüde mi başarılıdır?
 • Mimarlık ürünü, (etik olarak) meşru süreçlerle oluşturulmadığı halde, nesnenin kendisi meşru olabilir mi?
 • Mimarlık ürünün niteliğinin belirleyicisi, onu var eden süreçlerin aktarılabiliyor oluşunda mıdır?
 • Süreçler, mimarlık nesnesini mi oluşturmaya yöneliktir? Yoksa mimarlık aracılığı ile yaşantıyı mı?
 • Mimarlık nesnesi ile mimarlık aracılığı ile kurulmaya çalışılan yaşama ortamı aynı şeyi mi anlatır ?
 • Mimarlık nesnesi, kendini var eden problemler dışındakilere çözüm üretebilir mi?
 • Mimarlık nesnesinin, nesne olarak kendi içinde tutarlı olması, onun iyi bir ürün olduğunu mu gösterir? Bu onun yeterli ve doğru bir ürün olması için yeterli midir?
 • Mimarlık nesnesini var eden mimar mıdır?
 • Mimarlık nesnesini var edenin-edenlerin kimliğinden ne ölçüde bağımsız  anlayabiliyoruz/anlatabiliyoruz?
 • Mimarlık ürünü ne zaman kendini var eden aktörler ve süreçlerden bağımsız algılanabilir, okunabilir?
 • Mimar, mimarlık nesnesinin varoluşu için doğal olanı araştırması gerekirken, neden yapay zorlamalar aracılığı ile önce kendini meşru kılmaya zorlar?
 • Mimar, mimara, mimarlık ortamına neyi, neden ve nasıl anlatıyor? Araştırılanın paylaşımı, tartışılması için mi? Yoksa mimarlık ortamının, mimarlık eğitiminden başlayarak mimarı önce kendini meşru kılmaya zorladığı, bunu ancak (nitelikli ya da niteliksiz) bireysel söylemlerle kurabileceği inancıyla mimara dayattığı beklentiler nedeniyle mi?
 • Mimarın yaşadığı ve ürettiği ortamdan önce kendi meslek ortamındaki bu tür meşruiyet arayışı nasıl yorumlanabilir?
 • Mimarlık, mimarlığın en büyük engeli mi?

boğaçhan dündaralp – mimar

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız.

Creative Commons License
“MİMARLIK, MİMARLIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ (Mİ?)” metni is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with yapı dergisi at boğaçhan dündaralp.

%d blogcu bunu beğendi: