2009/02: kayıtdışı 02 / ne o ne bu, hem o hem bu / atölye

Temmuz 29, 2011 § Yorum bırakın

kayıtdışı 01 / liminal
ne o ne bu hem o hem bu


Liminal: arada olmak, olasılıklar eşiğinde bulunmak, ne oraya ne buraya ait olmak, geçicilik, değişecek bir duruma
bir adım uzakta durmak…
Atölye, liminal temasıyla açığa çıkan belirsizlik halinin mekansal karşılıklarını aramayı amaçladı. Ortak tartışmalar,
eskiz fırtınaları ve büyük boy maketlerle somutlaşacak kişisel liminal mekanlar, ne olduğu çok açık olmayan,
bazen o bazen bu olan, durumlara göre değişen, farklı kullanımlara açık olan, önceden ön görülen/görülemeyen
bir takım eylemleri barındırmaya açık olan mekanlar olarak tanımlandı. Tasarım sürecinde ortaya çıkan neo-
Mimarlık Fakültesi’nde basit konstrüksiyonlar ile 1:1 ölçekte kurulması planlanmıştı. Kayıtdışı02’den talep edilen
(kalın oluklu mukavva ve fotoblok plakalar, çeşitli boy ve kesitte ahşap çubuklar, ip, çivi) ve yerde mevcut bulunan
malzemeler (meyva kasaları, pet şişeler, masalar, sandalyeler vb.) dışında ses, koku ve katılımcıların kendi bedenleri
kullanılarak açığa çıkan eylemler de bu mekanların parçası olabileceği düşünüldü.


Tüm atölye katılımcılarının heyecan ve enerjileriyle kesintisiz katkıda bulundukları tartışma, malzeme bulma ve
üretme süreçlerinin sonucunda toplam 8 adet neonebuhemohembu üretildi:

1. baloon Merdiven boşluğundan aşağı sarkıtılan beyaz balonlardan oluşan bu bulutsu mekan ve üzerine yansıtılan görüntüler, bir geçişmekanı olan merdivende yarı saklı yarı görünür olarak duraklayabileceğimiz bir nokta oluşturuldu.
2. de grade Aydınlıktan karanlığa geçişle ilgilenen bu proje delikli bir tavan strüktürü olarak tasarlandı. Sonuç ürün sticker olarak basılıpatölyenin diğer ürünleri üzerine yapıştırıldı.
3. fermuar Oluklu mukavvadan farklı yükseklik ve uzunluklarda oturma/dayanma/durma birimleri üretildi. Birimleri strüktürel olarak ayakta
tutan üçgen form aynı zamanda bu birimlerin birbirlerine bir fermuar gibi eklemlenmesini sağladı.
4. kara tahta Gelen geçenin üzerine bir şeyler yazarak sürekli değiştirebileceği yüzeyler olarak tasarlanan proje son aşamasında Uuuu projesiile birleşti. Oluklu mukavvadan oluşan yüzeylere tavandan iplerle sarkıtılan kalemlerle yazılan bir mekan oluşturuldu.
5. laminal Oluklu mukavvadan oluşturulan grid sistemi ile farklı eylemlerin gerçekleştirilebileceği bir takım kesitler birleştirilip kullanıcınınistediği şekilde ilişkilenebileceği nesneler üretildi ve parti mekanının ortasına bırakıldı.
6. pet bulut Pet şişelerin koli baldı ile birbirine ve duvara yapıştırılması ile oluşturulan bu proje diğer projelere benzer bir şekilde oturma/dayanma/durma gibi eylemleri karşılayabilecek yumuşak, bulutsu bir mekan önerdi.
7. Uuuu Oluklu mukavvadan oluşturulan şeritler katlanarak farklı kullanımlar için yüzeyler oluşturdu.
8. Tüf tüf Elektrik kablo borularının plastik kelepçeler ile birbirlerine tutturulup merdiven boşluğundan sarkıtılması ile oluşturulan yarı geçirgenmekan, kalabalık bir ortamda kendi başımıza ya da bir arkadaşımızla baş başa kalabileceğimiz bir koza oluşturdu.
Atölye aracılığıyla üretilmiş olan neonebuhemohembular yaratmak istedikleri liminal durum / mekan / nesne’lerin
ancak bir parçasını gerçekleştirebildiler. Bunun bile gelecekteki projeler için ilham kaynağı olacağı değerlendirme
toplantısında konuşulanlar arasında idi.Bu toplantıda açığa çıkan diğer başlıklar, farklı üniversite ve şehirlerden
mimarlık öğrencileri ile böyle bir ortam aracılığı ile tanışmanın, tartışmanın, üretmenin zevki ve kısa bir sürede 1:1
ölçekte bir mekan yaratmanın zorluğu olarak özetlenebilir.
Kayıtdışı02 etkinliği bizim için liminal teması üzerine biraz araştırma, biraz da tartışma ile başladı, daha sonra bu
tartışma tüm katılımcılarla birlikte, tüm atölye çalışması boyunca devam etti… Atölyeden akılda kalanlar da şunlar
oldu:
“İyi de bunun nesi liminal?”
“Liminal olsa nolcak?”
“Bu keser mi?”
“Kesmez! Az liminal olmuş.”
“Başlıycam liminaline…!”
Bu gibi ağır kavramsal tartışmalar eşliğinde bir yandan da bulup-aldığımız, olduk-olmadık malzeme-alet edevatla
atölye mekanında doğrudan neonebuhemohembular üretmeye başladık. Tesisat borusu, pet şişe, oluklu
mukavva, balon, ip, iğne, davul tozu ve minare gölgesindenden mamul neonebuhemohembular kısa sürede YTÜ
Mimarlık Fakültesi’nin orası-burasında tedavüle girdi, rağbet gördü-görmedi.” neonebuhemohembularımızın hiç
bir çeşidinde limanal yağ kullanılmamaktadır” dedik, dinletemedik. Gecelere kadar kestik, biçtik, astık, kestik,
yorgunluktan her yanımız; konuşmaktan çenemiz tutuldu.
Tam işte bu liminal oldu dedik, tam olmadı; kayıtdışı desek, hafif kayıt içinde kaldık. Ne yapsak olmadı, öyle liminal olduk kaldık.

_ etkinliğin final paftasını görmek için tıklayınız.

2008/02: kayıtdışı 01 / imkan mekan: havalimanı

Temmuz 28, 2011 § Yorum bırakın

kayıtdışı 01 / yer[siz]leşme
imkanmekan / havalimanı

Sour-n-lar
“Güvenlik noktalarında bireylerin farklı eylemleri aynı anda gerçekleştirilmelerinde yaşanan sıkışıklıklara ve burada duydukları tetikte olma duygusuyla birlikte oluşan kargaşaya çözüm olarak, bu noktalarda kullanılan eşya kutularının kişiselleştirilerek zaman kazandırıcı nesnelere dönüştürülmesi.” – soru-n-lar proje grubu

_ “soru-n-lar” projesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
_ “imkanmekan / havalimanı atölyesi”
_ kayıtdışı01 / havalimanı atölye duyurusu
_ etkinlik haberi için tıklayınız.

2006: süreç atölyesi MT1 / yıldız teknik üniversitesi

Temmuz 22, 2011 § Yorum bırakın

Y.T.Ü. Mimarlık Bölümü 2005-2006 bahar yarıyılı
mt1 bahar’06  20 şubat–03 haziran
bdmt1-süreç atölyesi . yürütücü: boğaçhan dündaralp

T1+T2+T3+T4+T5= Σ T

SÜREÇ

Kuzguncuk’ta verilen arazi üzerinden yer’i anlamaya çalışarak başladığımız ve zemin temaları ile devam ettiğimiz süreç, program –mekan-konstruksiyon araştırmaları ve yapı temasıyla, proje aşamaları adına  tamamlanmış oldu. Atölyenin sonuna kadar da kalan sürede süreç atolyesinin son aşamasına geçmiş olacağız: Süreç Değerlendirmesi.

 Süreç atolyesi, eksenini proje çözümü üzerine değil, bir tasarım problematiği karşısında hepimizin bireysel duruşlarını oluşturacak ve o problematikle bir ilişki ve süreç kurma becerilerini geliştirecek bireysel modellerin oluşturulmasında bir ortam oluşturmayı amaçladı.

Bu süreçler içinde hangi kavramları nasıl ürettiğimiz, hangi araçlarla bu kavramları nasıl dönüştürdüğümüz ve onları nasıl ifade ettiğimiz gibi konulari tartışarak kendi gelişim yollarımızı süreç içinden görmeye çalıştık.

Şimdi süreç atölyesini tamamlıyor ve açtığımız parantezi kapatıyoruz. Hepimizin kendine farklı  yollar oluşturarak çizdiği süreçleri  bu son aşamada görselleştirerek ifade edeceğiz. Atölyemizin son ürünü olacak bu ürün ürettiklerimize yeni bir gözle nasıl bakacağımızı ya da baktığımızda onlardan yeniden neler öğrenebileceğimizi bize gösterecek.

Hazirlanacak olan bu görselleştirme;  metin, fotoğraf, çizimler ve maketlerin sergileme nesnesi olacak ortak bir anlatımda ifade edilmesi olacaktır. Bu sergi ürünleri ile bireysel sureçlerimizi nasıl kurduğumuz, nerelerden nasıl başladığımız, hangi noktalardan geri döndüğümüz, hangi becerilerimizi daha iyi kullandığımız ya da kullanamadığımız gibi pek çok soruyu ve yanıtı içeren kişisel yol haritalarımızı anlamamızda bize yardımcı olacak paylaşımları üretmeye odaklanacağız.

Ürün olarak da hepimizin süreçlerini birbirinden ayıran, koşulları kavrama ve yorumlama yollarımızı ifade eden ve tüm atölye boyunca yaptığımız çalışmaları kapsayan bir sergi paftası hazırlayacağız.

Aynı arazi üzerinde, farklı tema ve problemlerin tanımlandığı, her temada verilerin arttırıldığı bu süreç sonunda yapacağımız sunumun amacı, genel atölye sürecinin aktarılması değil, ortak koşullarda, birbirinden beslenerek üretilmiş, farklı süreçleri gösterecek, sizlere özel olan sürecin sunulmasıdır.

Bu özel süreçlerin paylaşımı sayesinde ‘eğitim’ ortamının avantajlarını da kullanarak proje çalışmalarımızda kafamıza takılmış, yüzleştiğimiz pek çok soruyu yeniden tartışarak yalnızca kendimizi değil birbirimizi besleyeceğimiz bir tartışma ortamı oluşmasına katkıda bulunmuş olacağız.

_ mt106 “atölye süreci ve yöntem” metni için tıklayınız.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with yıldız teknik ünivesitesi at boğaçhan dündaralp.

%d blogcu bunu beğendi: